Müşteri İletişim Merkezi

Evrensel insanlık değerleri ile iş anlayışımızı örtüştürüyor, bunların birbirinden bağımsız yapılar olmadığını biliyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü, toplumsallık, dostluk ve dayanışma bilinci iş anlayışımızda da üstün değerlerimizi oluşturuyor. Sözde değil içselleştirilmiş, pratiğe dökülmüş erdemlilik penceresinden hayata ve işimize bakıyoruz.

Çalışanlarımızın yetenek ve enerjilerini açığa çıkarmak, bu çerçevede nitelikli işler yaratmak öncelikli değerimizdir. Her taşın bir gediği olduğunu unutmuyoruz.

Bireysel başarı ile kolektif başarının yarattığı mutluluğun farkını biliyoruz. Takım çalışmasını ve iş arkadaşlarımız arasındaki koordinasyonu önemsiyoruz. Bu nedenle farklı fikirlere her zaman açık çalışma ekibimizle farklı çözümler sunuyoruz.

Biz, sizlere en iyi hizmeti sunmanın, müşteri memnuniyetinin bahsi geçen değerler sistemimizle bütünleşmiş iş anlayışımızdan geçtiğinin bilincindeyiz.

İş elbiselerimizi giymeden yapacağımız iş planlanmış ve zihnimizde tamamlanmıştır. İyi planlanmış çalışmaların, alınan kararları neticelendirmekte oynadığı rolü görüyoruz. Sürekliliği sağlamak, yaptığımız işin bitiminde de takibini yapmak bizi biz yapan bir başka değerimizdir.

Filozoflar bugüne kadar değişik yollarla sadece dünyayı yorumlamaya çalıştı; artık onu değiştirme zamanı geldi.

Firmanızın genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlenmelerine ve işin verimlilik-kalite gereklerine uygun olarak, gerek kitabi gerekse pratik yaşamdan kaynaklanan bilgi ve tecrübesinin en üst düzeyinde olan mühendis ekibimizle arzulanan hedefe ulaşmada rehberlik yaparız.

Green Şirketler Grubu, klasik bir proje danışmanlığından ziyade üç temel üzerinden size yardımcı olur.

  • Somut durumun tespiti
  • Mevcut ve muhtemel risklerin belirtilmesi
  • Çözüm önerilerin sunumu

GREEN’in kalite anlayışının temelinde ürettiği mal ve hizmetten, hizmet verdiği müşterinin/kuruluşun tatmini yer alır.

Gerçekleşmiş kalite; verimliliği artırırken maliyeti azaltacak, ön görülen sorunları çözecek, rekabet gücünü yükseltecektir.

Bu çerçevede;

Uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörün en iyi ürünleri ile müşterimizin buluşmasını sağlarız. İşimizi temiz, düzgün profesyonel bir anlayışla tamamlar, takım çalışması anlayışıyla hareket ederiz.

Müşteri memnuniyetini esas aldığımız için sürekliliği sağlayıcı tedbirlerimizi işin başında alırız. Kalite yönetim sistemi anlayışımız gereği uluslararası kalite sistem standartlarına uygun bir perspektifle çalışırız.

Aldığımız atık miktarları azaltıcı tedbirler ile oluşmasının önüne geçilemeyen atıklar için rutin tedbir ve çevre kirliliğini asgariye indirmek için önlemler alırız.

Kalite anlayışımızı her yıl personelle yaptığımız eğitim çalışmaları ile geliştirir, çevresel duyarlılık konusunda doğaya zarar vermeyecek kaynak kullanımlarına yöneliriz.

İş sağlığı ve güvenliğini önemser, konu ile ilgili personelimizin gerekli eğitim ve sertifikalarını almalarını sağlarız.

Çalışma alanımızda gerçekleşebilmesi muhtemel kaza, hasar ve tehlikeleri henüz işin başında kontrol ederek gerekli her türlü tedbiri alırız.

Özümüz Sözümüzdür.

Özümüzden de Sözümüzden de Dönmeyiz.

• Müşteri, en önemli varlık sebebimizdir.

• Müşteri, yeni Müşteri kazandırma ya da kaybettirme ihtimali olan kişidir.

• Müşteri, ihtiyaçları tespit edilerek kendisine her zaman özen gösterilmesi gereken kişidir.

• Müşteri, ürün veya hizmet sattıktan sonra da sürekli memnun edilmesi gereken kişidir.

• Müşteri Memnuniyeti, fark yaratmak, rakiplerin önünde yer almak, büyümek ve kâr etmek için şarttır.

• Tüm Müşteriler, kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.

• Tüm Müşterilerimizin Memnuniyetini oluşturmak ve Müşterilerimizin “Green Technology benim IçIn düşünür, yaratır ve yapar. Kendimi Green Technology’ de güvende hissederim” demesini sağlamakla yükümlüyüz.

• Müşteriyi zamanında bilgilendirmek ve doğru kişiye / kanala yönlendirmek, Müşteri memnuniyetinin birinci koşuludur.

• Tüm Müşteriler, kullandığı ürün ve hizmetle ilgili şikayet etme hakkına sahiptir.