Gizlilik Politikası

Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş. ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Firmamız web adresinde (www.gcode.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Firmamız web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet başvuruları için müşteri bilgileri alınmakta, Firmamız web sitesi üzerinden müşteri bilgileri alınmak suretiyle veya mevcut kayıtlı bilgiler kullanılarak hem ürün ve hizmet başvurusu hem de satış işlemleri yapılabilmektedir.

Firma web sitesi veya internet şube üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Firmamız sisteminde var olan müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Firmamız sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Firmamız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Firmanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır.

Firmamız web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Firmamız sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Firmamız sorumluluk üstlenemez.

Firmamız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gcode İleri Teknoloji Yazılım A.Ş.’na aittir. Firmamız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Firmamızda saklıdır.

Firmamız web sitesine müşterilerimizin veya ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Firmamız bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.